گروه آموزشی درس تربیت بدنی استان گلستان

درباره فعالیتهای آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس

شیوه اجرای طرح طناورز ویژه پایه چهارم ابتدایی

طرح ملی طناورز متشکل از دو بخش طنا + ورز می باشد . طنا مخفف کلمه طناب و کلمه ورز به معنای اهتمام به ورزش است و مفهوم کلی آن ورزش کردن با طناب برای کسب تندرستی ، نشاط و آمادگی بدنی است. جامعه هدف شامل کلیه دانش آموزان پایه چهازم ابتدایی مدارس کشور است .

طرح طناورز ، طرحی است که در قالب ساعت درس تربیت بدنی مدارس اجرا می شود . در وحله اول مجری طرح در مدرسه (در صورت موجود بودن ) معلم متخصص تربیت بدنی است . در غیر این صورت آموزگار کلاسی همان پایه مسئولیت اجرای طرح را به عهده دارد . مدت زمان مورد انتظار برای آموزش و تمرینات اختصاصی طناب زنی حداقل ۲۰ دقیقه در هر جلسه هفتگی درس تربیت بدنی (هر جلسه ۴۵ دقیقه) می باشد . معلمین موظفند ضمن رعایت چارچوب و زمان بندی کلی (طرح درس روزانه) یک جلسه زنگ تربیت بدنی شامل : آماده سازی سازمانی ، آماده سازی بدنی ، تمرینات مهارتی ، بازیهای پرورشی و برگشت به حالت اولیه ، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح طناورز به صورت اجباری به مدت حداقل ۲۰ دقیقه در بخش تمرینات مهارتی هر جلسه قرار گیرد .

مکان و تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح :

فضای آموزشی اجرای طرح شامل سالن ورزشی ، حیاط مدرسه با پوشش آسفالت مناسب و عاری ازهرگونه پستی و بلندی و وسایل و اشیاء خطر ساز و یا هر مکانی که از نظر ایمنی و بهداشتی برای فعالیتهای ورزشی مناسب باشد . در شرایط نامناسب آب و هوایی می توان از نماز خانه ،راهرو و کلاس درس استفاده کرد . تجهیزات آن شامل طناب مناسب به تعداد دانش آموزان و ۲ عدد طناب بلند (طناب ۳یا ۴ متری ) می باشد .

ضمنا محتوای این طرح شامل مهارت های طناب زنی ( تعداد ۱۵ مهارت متنوع) و آگاهی های شناختی پیرامون فواید و مزایای طناب زنی است ودر همین رابطه  لوح فشرده  و فیلم آموزشی وطرح درس طناب زنی به منظور استفاده معلمین تربیت بدنی در اختیار کارشناسیهای تربیت بدنی شهرستانها  قرا داده شده است .    

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ساعت 11:10  توسط گروه آموزشی درس تربیت بدنی   |